Jak má být označeno hovězí maso?

Oddělení kvality v Bidfoodu vypracovalo přehled povinných informací, kterými musí být hovězí maso označeno, protože v některých médiích se objevují nepřesné až zavádějící informace. A co navíc požaduje česká vyhláška pro skot poražený v České republice?

Legislativa | Jak má být označeno hovězí maso

Obecné označování potravin

Obecně pro označování potravin platí Nařízení č.1169/2011, které stanoví povinné údaje. V případě masa se jedná o následující:

 • název potraviny
 • čisté množství
 • datum použitelnosti
 • podmínky uchování
 • jméno provozovatele potravinářského podniku, který potravinu uvádí na trh

Evropské požadavky na označování hovězího masa

Další požadavky na hovězí maso jsou uvedeny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97. Požadavky Nařízení č. 1760/2000:

 • členský stát nebo třetí zemi narození;
 • členské státy nebo třetí země, kde probíhal výkrm;
 • členský stát nebo třetí země, kde byla provedena porážka;

Pokud však hovězí maso pochází ze zvířat narozených, chovaných a poražených ve stejném členském státě nebo ve stejné třetí zemi, údaj zní: „Původ: (název členského státu) nebo (název třetí země)“.

 • referenční číslo nebo kód zajišťující vztah mezi masem a zvířetem nebo zvířaty. Tímto číslem může být identifikační číslo jednotlivého zvířete, ze kterého hovězí maso pochází, nebo identifikační číslo skupiny zvířat; tímto může být i šarže, případně jiný údaj, kterým je schopný provozovatel potravinářského podniku daný kus či skupinu zvířat jednoznačně určit;
 • schvalovací číslo jatek, ve kterých bylo zvíře nebo skupina zvířat poražena, a členský stát nebo třetí země, ve kterém se jatka nacházejí. Údaj zní: „Poraženo v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)“;
 • schvalovací číslo bourárny, která provedla bourání jatečně upraveného těla nebo skupiny jatečně upravených těl, a členský stát nebo třetí země, ve které se bourárna nachází. Údaj zní: „Bouráno v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)“.
Příklad označení hovězího masa původem z EU

Hovězí krk
Hovězí maso výsekové chlazené bez kosti
Hmotnost:
Spotřebujte do:
Narozeno:
Vykrmeno:
/ Původ: (pokud byl kus narozený, vykrmený a poražený v jedné zemi)
Poraženo v: název státu + veterinární číslo zařízení
Bouráno v: název státu + veterinární číslo zařízení
Referenční kód / LOT / Datum výroby: údaj, jimž lze zvířata indentifikovat

Při porážce skotu v Česku

Je rozdíl, zda hovězí maso pochází ze skotu poraženého a bouraného v České republice, nebo ze zahraničí. Česká vyhláška č. 69/2016 Sb. totiž stanovuje některé požadavky navíc proti obecně platnému Nařízení č. 1760/2000. Tyto další povinné údaje se týkají pouze skotu poraženého v České republice:

 • technologický celek (např. hovězí plec);
 • označení slovy “mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“.

Přiložené soubory: 
Mohlo by vás zajímat
chladící zařízení pro maso Gurmet
Gurmet dobývá maloobchodní prodejny s čerstvým masem a poctivými polotovary ve vaničkách. Zákazníci prodejen dostanou maso v nejlepší možné kondici díky výrobě na zakázku a chladícím zařízením Gurmet.
Tender Pork | vepřové paličky (drumsticks) v BBQ marinád
Křehké vepřové maso v barbeque marinádě se připraví snadno a rychle během hodiny, vždy se stejným výsledkem a navíc s minimální ztrátou hmotnosti. Vepřové paličky "drumsticks" dánské značky Tender Pork dodává exkluzivně Bidfood.