Export Manager – Kralupy nad Vltavou

The export department is looking for an Export Manager than can take over the management and expansion of an existing start-up project that Bidfood CZ is investing in as well as a small number of existing accounts.

The successful candidate will focus on maintaining 25% + long-term growth rate in existing business and develops new clients - primarily in Germany and Austria.

 • Are you a hardworking, driven person who accepts challenges right on? 
 • Do you have open mind and desire to learn every day?
 • Do you have proven track record of success in any field?
 • Are you ready to travel for business 20% of the time?
 • Are you able to find creative solutions to problems?
 • Can you speak English and German fluently?
 • Do you speak any other language?

If you answered yes to these questions, we might be looking exactly for you! Prior experience in the food industry is NOT required. You can start immediately but we can surely wait for the right candidate!

Your work at Bidfood will result in:

 • Further development of you as a person and career advancement
 • Freedom to create and execute on your own strategy
 • Opportunity to travel and see places
 • Having meaningful personal relationships with coworkers
 • Introduction of new products to the market

You can expect:

 • Absolute responsibility for the strategy as well as the results
 • Implementation of your good ideas straight away
 • Hard work
 • Job security of stable global publicly traded company
 • Opportunity to grow within the company
 • Performance driven compensation, extra vacation days and other benefits

 

If you are intrigued by the job description, we look forward to your CV in English. Please email us at personalni@bidfood.cz

 

Poskytnutím osobních údajů uvedených ve Vašem životopise dáváte Souhlas se zpracováním osobních údajů:

"Beru na vědomí, že společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 282 34 642, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 134253 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“) pro účely náborového řízení na výše uvedenou pracovní pozici.

Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice jak ve Společnosti, tak v jiných společnostech skupiny Bidfood v České republice. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.
Souhlasím s tím, že mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám tvořícím skupinu Bidfood v České republice. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným."