Financial Controller – Kralupy nad Vltavou

The financial divison is now looking for a Controller that can take over the reporting responsibilities towards our foreign parent company. The succesful candidate will represent the link between the Czech (+ Slovak) branch and the overseeing Bidcorp Inc.

 • Are you a hardworking and organised person? 
 • Are you a graduate or have work experience in accounting or controlling?
 • Can you speak English fluently?
 • Do you have good knowledge of MS Excel?
 • Are you looking for a responsible role in a succesful company?

If you answered yes to these questions, we might be looking exactly for you. Prior experience is not necessarily required. You can start immediately but we can surely wait for the right candidate.

Your work at Bidfood will result in:

 • Completion of required financial documents
 • Regular financial reports for our parent company
 • Further development of you in the financial sphere

You can expect:

 • Responsible role and hard work
 • Proper training and supervision during adaptation
 • Job security of stable global publicly traded company
 • Extra vacation days, employee purchases and other benefits

 

If you are intrigued by the job description, we look forward to your CV in English. Please email us at personalni@bidfood.cz

 

 

 

Poskytnutím osobních údajů uvedených ve Vašem životopise dáváte Souhlas se zpracováním osobních údajů:

"Beru na vědomí, že společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 282 34 642, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 134253 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“) pro účely náborového řízení na výše uvedenou pracovní pozici.

Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice jak ve Společnosti, tak v jiných společnostech skupiny Bidfood v České republice. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.
Souhlasím s tím, že mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám tvořícím skupinu Bidfood v České republice. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným."