Junior Export Manager - Kralupy nad Vltavou

Bidfood Czech Republic (formerly NOWACO) saves its HORECA and retail clients´ time and money by superior production and delivery of fresh, frozen and ambient food products.

Export department is looking to fill entry level position of Junior Export Manager that can gradually take over a small number of existing accounts and even participate in an existing start-up project that Bidfood CZ is currently investing in. The successful candidate may be given a chance to become an Export Manager.

 • Are you ambitious?
 • Do you have proven track record of success in any field?
 • Do you tackle challenges right on?
 • Do you have open mind and desire to learn every day?
 • Do you find satisfaction in creating unique solutions?
 • Are you ready to travel for business 20% of the time?
 • Are you able to find creative solutions to complicated problems?
 • Can you speak English fluently?
 • Do you speak any other language - for example German?

 

If you answered yes to these questions, we might be looking exactly for you! Prior experience in the food industry is NOT required. You can start immediately but we can surely wait for the right candidate!

Your work at Bidfood will result in:

 • Further development of you as a person and career advancement
 • Freedom to create and execute on your own strategy
 • Opportunity to travel and see places
 • Having meaningful personal relationships with coworkers
 • Introduction of new products to the market

You can expect:

 • Professional training in the export department
 • Implementation of your good ideas straight away
 • Hard work that pays off
 • Opportunity to grow within the company
 • Extra vacation days and other benefits

If you are intrigued by the job description, please e-mail us your CV in English at personalni@bidfood.cz.

Poskytnutím osobních údajů uvedených ve Vašem životopise dáváte Souhlas se zpracováním osobních údajů:

„Beru na vědomí, že společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 282 34 642, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 134253 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“) pro účely náborového řízení na výše uvedenou pracovní pozici.

Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice jak ve Společnosti, tak v jiných společnostech skupiny Bidfood v České republice. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám tvořícím skupinu Bidfood v České republice. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným.“