Senior Export Manager – Kralupy nad Vltavou

The export department is looking for a senior export manager to overlook the department (a team of 10). The successful candidate will focus on maintaining 20% long-term growth rate and the business development of new clients - primarily in CEE region.

We are looking for:

 • hardworking, driven person who is also an overachiever
 • proven track record of successful management of people in a fast-changing business environment
 • proficient English and Czech or Slovak; other language is a big plus
 • willingness to travel for business 20% of the time
 • strong client focus, communication and selling skills

Your work at Bidfood will result in:

 • strengthening the relationships with existing clients and acquisitions of new clients
 • introduction of new products to the market
 • optimized logistics solutions
 • the freedom to carry out your own strategy
 • improved results

You can expect:

 • absolute independence in decision making and freedom in creating strategy
 • absolute responsibility for the results
 • opportunity to grow within the company
 • job security of stable global publicly traded company
 • performance driven compensation
 • extra vacation days, company computer, phone and other benefits

If you are intrigued by the job description, we look forward to your CV in English. Please email us at personalni@bidfood.cz

Poskytnutím osobních údajů uvedených ve Vašem životopise dáváte Souhlas se zpracováním osobních údajů:

"Beru na vědomí, že společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 282 34 642, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 134253 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“) pro účely náborového řízení na výše uvedenou pracovní pozici.
Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice jak ve Společnosti, tak v jiných společnostech skupiny Bidfood v České republice. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.
Souhlasím s tím, že mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám tvořícím skupinu Bidfood v České republice. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným."