Senior Export/Import Manager – Kralupy nad Vltavou

Bidfood Czech Republic (a member of South African Bidcorp group) is the producer and the distributor of fresh and frozen food products under the brands Nowaco, Prima, Petron, and Bagetier.

The Export/Import department is currently looking for a Senior Export/Import Manager who would focus on business development in CEE targeting other foodservice distributors and large production companies.

Bidfood Czech Republic is selling 5 000 items to HORECA and RETAIL clients in the Czech Republic and Slovakia. Exporting activities are directed mostly at CEE region but overall the sales activities are spread to over 15 countries, the furthest one being Vietnam.

Job brief

We are looking for an independent hard working person, who is an achiever - actively seeking new challenges. Someone with a strong self-motivation, inner drive with desire to improve every day and learn new things every day. Entrepreneurial spirit is a must.

To Bidfood, corporate culture, willingness to learn and going beyond expectation is far more important than anything else. The company headquarters is in Kralupy nad Vltavou, Czech Republic. The goal of the position is to better link Bidfood purchasing resources with the needs of the new and existing clients within CEE region.

Prior work experience in food industry is not required. This job is suitable also for fresh college graduates with strong willingness to learn from more experienced colleagues and adapt to new environment quickly.

Job description

Senior export/Import manager should take over relationship with existing clients within certain region and increase the business volumes for the future. The focus would be to develop business strategic relationship with designated foodservice distributors and producers and offer them products from extensive Bidfood selection.

The core job duties

 • maintaining existing client accounts
 • business development – attracting new clients
 • management of company agents in foreign countries
 • bringing new products to the market
 • RD of private label products
 • coordinating the day to day operations/administration
 • creating logistics and warehousing solutions

We require

 • proficient English and Czech or Slovak; other language is a big plus
 • focus on clients and their needs
 • self-motivation and desire to succeed
 • communication and selling skills
 • attention to detail
 • entrepreneurial spirit

We offer

 • independence in decision making, freedom in creating strategy
 • opportunity to grow within the company
 • performance driven compensation
 • security of stable global publicly traded company
 • opportunities to travel around Europe for business
 • employee purchase discounts
 • 25 days of vacation
 • company phone
 • company computer
 • other benefits


Please send your CV in English to personalni@bidfood.cz

Poskytnutím osobních údajů uvedených ve Vašem životopise dáváte Souhlas se zpracováním osobních údajů:

"Beru na vědomí, že společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 282 34 642, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 134253 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“) pro účely náborového řízení na výše uvedenou pracovní pozici.
Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice jak ve Společnosti, tak v jiných společnostech skupiny Bidfood v České republice. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.
Souhlasím s tím, že mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám tvořícím skupinu Bidfood v České republice. Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným."