Změna názvu společnosti

Bidfood | logo
K 1. lednu 2017 měníme název společnosti z Bidvest na Bidfood. Všechno ostatní zůstává beze změn.