Bidfood spolupracuje s vědci na zkoumání genomu

Bidfood | výzkum genomu ryb | ďas mořský a ďas černobřichý
Společnost Bidfood již třetím rokem velmi intenzivně spolupracuje s výzkumnými institucemi na vývoji nových metod pro odhalení falšování potravin a na zvýšení přesnosti metod. Bidfood postupně dováží zástupce specifických druhů ryb, naposledy dvojici ďasů.