Nová legislativa 2 | Podpultové informace

Nebojte se strašáků, ani těch ze zákonů. Tentokrát se věnujeme tématům „Dozor stravovacích služeb od 1. 1. 2015“ a „Potraviny nebalené nebo balené od 1. 1. 2015“. Velkoobchod potravin Bidfood je připraven. A co Vy?

Pultový prodej a stravovací provozy čekají další změny od 1. ledna 2015, kdy vejde v platnost novela zákona o potravinách 110/1997 Sb. Novelizované znění zákona je již možné bezplatně stáhnout na www.szpi.gov.cz.

První změny jsou v platnosti již od 13. 12. 2014 a informace o nich naleznete v prvním článku a třetí článek se týká změn platných od 1. 4. 2015 a od 13. 12. 2016:
1 | Konec tajemství šéfkuchaře
3 | Údaje u masa & Big 7

Podrobněji o alergenech v článcích Seznam alergenů a Jak uvést alergeny na jídelním lístku?

Nová legislativa od 1. 1. 2015

Dozorové orgány

Novela upravuje především oblasti působnosti a pravomoci dozorových orgánů. Navýšily se i pokuty, které je možné udělit za nedodržení legislativou stanovených podmínek.

Nová legislativa od 1. 1. 2015 | kuchaři v restauraci

U orgánů ochrany veřejného zdraví, kterými jsou Krajské hygienické stanice KHS, nejsou žádné změny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS) budou moci nově dozorovat i stravovací služby.

Dle dostupných informací budou kontrolovat především dodržování plánů HACCP, provozní záznamy, dokumentaci k surovinám apod.

Jak Vám pomůže Bidfood?

Společnost Bidfood pracuje poslední rok velmi intenzivně na usnadnění přístupu svých odběratelů ke všem informacím týkajících se legislativních změn. O výkladu předpisů a postupu kontrol Bidfood pravidelně jedná s Ministerstvem zemědělství a dozorovými úřady, aby tomu přizpůsobil servis svým zákazníkům.

Veškeré informace o složení včetně alergenů, výživové hodnoty a údaje o původu ryb naleznou zákazníci Bidfoodu po bezplatné registraci na portálu mujBidfood.cz a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Již dnes získají u většiny výrobků údaje z nových obalů, ačkoliv v prodeji zůstanou po nějaký čas výrobky v původních obalech.

Nově receptové kalkulační listy na portálu mujBidfood.cz obsahují výčet alergenů v pokrmu a jaké může obsahovat stopy alergenů.

Značení nebalených potravin

Zákon rozšiřuje povinnost na značení nebalených potravin při pultovém prodeji.

V těsné blízkosti potraviny, u cenovky má být název a adresa výrobce, který potravinu vyrobil, země původu a název potraviny. Pokud to stanoví prováděcí právní předpis, tak uvést údaje o množství hlavní složky a třídě jakosti.

V blízkosti místa nabízení k prodeji, například prodejní pult a jeho okolí musí být uveden datum spotřeby nebo minimální trvanlivosti, který může být i na cenovce, a údaj o přítomnosti alergenů.

Na vyžádání spotřebitele nebo viditelně zpřístupněny, třeba v šanonu u pultu, mají být složení a množství zdůrazněné složky.

Nová legislativa od 1. 1. 2015 | maasdamer

Značení potravin balených bez přítomnosti zákazníka

Zákon rozšiřuje povinnost na značení potravin balených bez přítomnosti zákazníka. Jedná se například o sýr nakrájený a zabalený na prodejně, který je nabízen v samoobslužném pultu.

Informace na takové potravině musí rovněž obsahovat název a adresu výrobce, který potravinu vyrobil, zemi původu, název potraviny, množství, složení, způsob uchování, datum spotřeby nebo minimální trvanlivosti a údaj o třídě jakosti, pokud je legislativou vyžadován.

Způsob uvedení informací má stanovit připravovaná prováděcí vyhláška.

Top 5 zemí původu

Tento zákon také udává povinnost maloobchodním prodejcům, jejichž roční tržba převyšuje 5 miliard, uvádět 5 nejčastějších zemí původu zboží.

Mohlo by vás zajímat
Legislativa | Jak má být označeno hovězí maso
Oddělení kvality v Bidfoodu vypracovalo přehled povinných informací, kterými musí být hovězí maso označeno, protože v některých médiích se objevují nepřesné až zavádějící informace. A co navíc požaduje česká vyhláška pro skot poražený v České republice?
Regulace akrylamidu v potravinách
Potenciálně rakovinotvorný akrylamid vzniká při smažení hranolek nebo pečení pečiva. Od 11. dubna 2018 vchází v účinnost Nařízení komise EU 2158/2017, díky kterému by se obsah akrylamidu měl snižovat. Zákazníci Bidfoodu se nové legislativy nemusí obávat.