Zvěřina Petron 1 | Legální výkup zvěře zaručuje kvalitní zvěřinu

Cílem značky Petron je vrátit pečlivě prověřenou a zpracovanou českou zvěřinu na jídelníčky tuzemských restaurací i domácností, kam maso volně žijících zvířat historicky patří. Seriál článků Vám představí zvěřinu Petron od volně žijícího zvířete po jeho přínos na lidské zdraví.

zvěřina Petron | chladírna zvířat v kůži

Proč nejíme zvěřinu?

Z celkových 79,1 kg spotřebovaného masa na obyvatele v roce 2010 tvořila zvěřina pouze 0,9 kg. Sice jde oproti roku 1995 o nárůst 0,5 kg, ale ani 1,1% podíl zvěřiny na jídelníčku průměrného Čecha není mnoho (data ČSÚ). Přitom se odhaduje, že 60 až 80% zvěřiny z českých lesů se vyváží, především do západní Evropy, a to v celých kusech, bez jakékoliv přidané hodnoty.

Za nízkou spotřebu může také nedůvěra zákazníků restaurací, protože nemají jistotu, zda je nabízená zvěřina zdravotně nezávadná. Ne všude totiž odebírají řádně zkontrolovaná zvířata a někde je dokonce nakupují od pytláků. Za takové jednání sice hrozí restauracím řada pokut, ale důvěra ve zvěřinu se u konzumentů navrací těžko.

Výkup zvěřiny od myslivců

Kvalita dodávané zvěřiny se doposud v České republice hodně lišila a kolísala u různých dodavatelů. Proto bude značka Petron garantovat legálně odlovenou zvěřinu výhradně z tuzemských lesů, jež prošla důkladnou kvalitativní kontrolou a špičkovým zpracováním.

Antonín Rubáš | marketingový ředitel

zvěřina Petron | bourání a porcování zvěřinySnaha o nabídnutí kvalitního produktu začíná se životem zvířete. Volně žijící zvířata mají dostatek pohybu. Potravu si hledají sama, takže jsou ušetřena antibiotik a růstových látek. Na rozdíl od jatečních zvířat netrpí před smrtí stresem. Zvěřina má díky těmto faktorům výborné výživové vlastnosti, ale pro jejich zachování je důležité odborné zpracování.

Každé zvíře se musí ihned po zastřelení dohledat a vyvrhnout, aby neutrpěla kvalita masa. Zároveň je označeno nesnímatelnou plombou. Proškolená osoba musí ještě v terénu posoudit zdravotní stav kusu a potvrdit řádně vyplněný Lístek o původu zvěře. V něm se uvádí kdo, kdy, kde a jak zvíře ulovil. (U každého balení zvěřinového masa Petron je tak možné zpětně dohledat široké spektrum informací.) Následuje zchlazení a dodávka ke zpracování.

zvěřina Petron | zpracování zvěřinyPetron vykupuje čerstvě ulovenou zvěřinu v kůži přímo u prověřených mysliveckých sdružení, která se o zvířata starají v souladu s mysliveckým právem (definovaném zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti) při současném dodržení veškerých předpisů i zvyklostí.

Hodláme zpracovávat co nejčerstvější surovinu, i proto vykupujeme zvěřinu od mysliveckých sdružení 5x týdně.

Lukáš Volf | garant nákupu zvěřiny

Další legální postupy

Veškeré postupy pro uvedení na trh upravuje nařízení EU 853/2004, příloha III, oddíl III a IV. Dále § 20 a § 27b zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Sankce za porušení zákona se vyměřují ve výši 300 000 Kč až 1 000 000 Kč (§ 72 tamtéž).

Základní informace o značce najdete na stránce Petron – česká zvěřina

O možných problémech s nelegální zvěřinou se dočtete v další části 2 | Rizika a sankce Vám s námi nehrozí
O vlivu zvěřiny na zdraví v části 4 | Prodej zdraví prospěšného zvěřinového masa
Podrobnosti o kontrolách a zpracování najdete v 3 | Zpracování zvěřiny máme pod kontrolou

Ceník a podmínky výkupu zvěře si prosím vyžádejte u garanta nákupu:
Lukáš Volf, mobil 737 219 172, telefon 315 706 305, e-mail lukas.volf@bidfood.cz

Aktuální sortiment naleznete v online velkoobchodu potravin mujBidfood.cz v kategorii Maso | Zvěřina

Uživatel honitby nebo sběrna mohou v malém množství dodávat zvěřinu v kůži také do maloobchodních prodejen v rámci kraje. Musí ji však označit, že není veterinárně prohlédnuta. Taková zvěřina nesmí být dále uváděna do oběhu. V případě, že jsou zjištěny nežádoucí změny masa, musí být kus spolu s orgány předán veterinárnímu lékaři, který rozhodne o jeho dalším osudu.

Pokud lovec použije zvěřinu pouze pro vlastní spotřebu a neuvede ji na trh, nemusí být prohlédnuta proškolenou osobou. Černá zvěř musí být vyšetřena na přítomnost trichinel vždy.

Mohlo by vás zajímat
Legislativa | Jak má být označeno hovězí maso
Oddělení kvality v Bidfoodu vypracovalo přehled povinných informací, kterými musí být hovězí maso označeno, protože v některých médiích se objevují nepřesné až zavádějící informace. A co navíc požaduje česká vyhláška pro skot poražený v České republice?
Regulace akrylamidu v potravinách
Potenciálně rakovinotvorný akrylamid vzniká při smažení hranolek nebo pečení pečiva. Od 11. dubna 2018 vchází v účinnost Nařízení komise EU 2158/2017, díky kterému by se obsah akrylamidu měl snižovat. Zákazníci Bidfoodu se nové legislativy nemusí obávat.