Zvěřina Petron 2 | Rizika a sankce Vám s námi nehrozí

zvěřina Petron | bourání a porcování zvěřiny
Při zpracovaní zvěřiny v restauraci vznikají mnohá úskalí, potažmo konflikty se zákony. Proto je výhodnější obrátit se na schválený zpracovatelský závod. Ideální volbou se stává zvěřina Petron. Díky vlastnímu provozu má Bidfood pod kontrolou celý proces od výkupu přes zpracování a skladování až po rozvoz přímo k zákazníkům.