1998 | zahájení provozu balírny ryb v Kralupech

Kralupy | první balírna | 2001
8. díl seriálu Jedeme v tom s Vámi již 25 let. Vzpomínáme na začátky: První balírna vznikla v lednu 1998 v nevyužitých prostorách skladu. Zde byl sám sobě vedoucím pan Daniel Volf. Specializoval se na tzv. skupinové balení nikoliv žen, ale zboží do multipacků, především krabích tyčinek pro Makro. Vzhledem k nepřítomnosti jakékoliv technologie uzavíral sáčky kancelářskou sešívačkou.