30 let s Vámi: 1998 | zahájení provozu balírny ryb v Kralupech

1999 | Bidfood Kralupy | první zpracovna chlazených ryb
Vzpomínáme na rok 1998, kdy jsme začali skupinově balit nikoli ženy, ale rybí výrobky do multipacků. První balič vzhledem k nepřítomnosti jakékoliv technologie uzavíral sáčky kancelářskou sešívačkou. Již o šest let později jsme se díky nejisté sázce na stavbu nové zpracovny vyšvihli do první ligy baličů ryb.