Výroba / Production


 

ČeskyVíce než 40 000 tun jídla za rok vyrábí Bidfood ve vlastních českých továrnách. Na každého obyvatele Česka tak připadají 4 kg. Bidfood vlastními produkty pokrývá čtvrtinu objemu zboží, kterou distribuuje. Mezi továrny patří největší provoz na výrobu zmrzliny či bourárna zvěře na území České a Slovenské republiky, významná zpracovna a balírna ryb, zpracovna čerstvého masa, výroby zmrazených jídel, pečiva a zeleniny.

Výrobní závody Bidfood prochází pravidelnou modernizací jak technologickou tak stavební. Všechny vstupní suroviny a všechny šarže výrobků se podrobují laboratorní kontrole. Samozřejmostí je dohled Státní veterinární správy spolu s certifikací HACCP, ale i každoročně obhájené nepovinné certifikace IFS.

EnglishBidfood produces more than 40 000 tons of food products per year in its own factories in the Czech Republic. This quantity represents 4 kg of Bidfood’s products per every inhabitant of the Czech Republic. Own produced products account for one quarter of all products distributed by the Bidfood company. Bidfood owns the largest ice cream factory (by produced liters) and  the largest processing plant for game meat in the Czech and Slovak Republic. Besides those, Bidfood’s portfolio also accounts for important factories for processing and packing of fish, fresh meat,  and also production plant for frozen foods, pastry and vegetables.

All Bidfood production plants are under the continuous modernization and innovation process of both segments – the technological and the infrastructural. All the raw materials and batches of incoming products are subjected to the laboratory controls. Of course there is regular supervision of the State Veterinary Administration together with HACCP certification. Also optional IFS certifications are annually re-granted for those plants.

Bidfood Opava s.r.o.

Bidvest Opava s.r.o.

Zmrzliny
/ Ice Creams

Zmrazená zelenina a ovoce
/ Frozen Vegetables & Fruits

Zmrazená jídla
/ Frozen Meals

Zmrazené pečivo
/ Frozen Bakery Products

Maso Sous-vide
/ Meat Sous-vide

Zeleninové saláty
/ Vegetable Salads

Bidfood Kralupy s.r.o.

Bidvest Kralupy s.r.o.

Zmrazené ryby
/ Frozen Fish

Čerstvé ryby
/ Fresh Fish

Čerstvé maso a polotovary
/ Fresh Meat & Semi-finished Meat

Zvěřina
/ Game Meat

Mrazírny Plzeň-Dýšina a. s.

Mrazírny Plzeň-Dýšina a. s.

Výroba a balení na zakázku
/ Custom Production & Packaging