Povinné výživové údaje – mýty a fakta

Problematiku uvádění výživových hodnot jsme zmínili již dříve v seriálu Nová legislativa. Od 13. prosince 2014 je uvádění údajů na výrobcích sice dobrovolné, ale musí být minimálně v rozsahu Big 7. Od 13. prosince 2016 bude uvádění povinné. S blížícím se termínem se opakují dotazy, na které Vám níže odpovídáme.

Proč nejsou výživové hodnoty uvedeny, když to platí už 5 let?

Nařízení sice vyšlo v roce 2011, ale často se opomíjí fakt, že EU zavádí povinnost uvést výživové údaje na výrobcích vyrobených až od 13. prosince 2016, aby výrobci měli dostatek času na provedení analýz a změny obalů.

Povinnost uvést na výrobcích výživové údaje zavedlo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

Co v souvislosti s uváděním výživových hodnot dělá Bidfood?

Bidfood údaje k jednotlivým výrobkům shromažďuje už od roku 2011. K dispozici zákazníkům jsou postupně na etiketách nebo po přihlášení na mujBidfood.cz v detailu příslušného produktu. Bidfood údaje neustále doplňuje, jakmile jsou k dispozici. Někteří výrobci výživové údaje ještě neuvádějí, neboť na změnu obalů mají přes půl roku čas.

Povinné výživové údaje – Big 7

Kterých údajů se povinnost týká?
Co se skrývá za zkratkou Big 7?

U výrobků bude povinné uvádět výživové údaje v rozsahu minimálně Big 7: 1. energetická hodnota v kJ a Kcal, 2. tuky, 3. z toho nasycené mastné kyseliny, 4. sacharidy, 5. z toho cukry, 6. bílkoviny a 7. sůl. Údaje se musí uvádět v tomto pořadí ve formě tabulky nebo v řádku, pokud není dostatek místa. Vše kromě energetické hodnoty se uvádí v gramech.

Proč chybí výživové údaje u masa?

Výše uvedené nařízení zavádí i výjimky, které jsou od povinnosti označení výživovými údaji osvobozeny. Viz příloha na konci článku. Bidfood však chce vyhovět i nejnáročnějším zákazníkům. Spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR a databází složení potravin České republiky na analýzách i těchto nepovinných komodit.

Bude nutné uvádět výživové údaje při pultovém prodeji nebo při podávání pokrmů?

Současný právní výklad dle zákona 110/1997 Sb. a nařízení EU 1169/2011 v platném znění nezavádí povinnost uvádět výživové údaje při pultovém prodeji nebalených potravin ani při nabídce pokrmů, hotových jídel v restauracích apod. Stejně tak dotaz spotřebitele na výživové údaje nemusí být dle platné legislativy zodpovězen.

Přiložené soubory: 
Mohlo by vás zajímat
Legislativa | Jak má být označeno hovězí maso
Oddělení kvality v Bidfoodu vypracovalo přehled povinných informací, kterými musí být hovězí maso označeno, protože v některých médiích se objevují nepřesné až zavádějící informace. A co navíc požaduje česká vyhláška pro skot poražený v České republice?
Bidfood | export
Český Bidfood se v posledních letech více zaměřil na export. Za pět let se roční obrat exportu více než ztrojnásobil. Na vývoz jdou potraviny z vlastních továren i od českých dodavatelů.